O FIRMIE


Firma ma siedzibę w Wieluniu i zakresem działalności obejmuje teren całego kraju. Nasza działalność obejmuje branżę elektryczną w zakresie fazy projektowania, nadzorów i eksploatacji.

Nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT i nasze ceny są konkurencyjne.

Usługi wykonujemy fachowo i terminowo, działając w wybranych obszarach branży elektrycznej i informatycznej.

Nasza działalność skierowana jest do przedsiębiorstw, urzędów i klientów indywidualnych. Mamy doświadczenie, fachowość i stosowne uprawnienia do wykonywania konkretnych prac, zgodnie z normami, przepisami i sztuką budowlaną.


Piotr Sperczyński - Copyright © 2016 | zut@aspercz.pl