Zakład Usług Technicznych
Piotr Sperczyński
Serwis posiada autodetekcję urządzeń mobilnych. Przy braku przekierowania kliknij


Firma ma siedzibę w Wieluniu i zakresem działalności obejmuje teren całego kraju. Nasza działalność obejmuje branżę elektryczną w zakresie fazy projektowania, nadzorów i eksploatacji.

Nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT i nasze ceny są konkurencyjne.

Usługi wykonujemy fachowo i terminowo.

Nasza działalność skierowana jest do przedsiębiorstw, urzędów i klientów indywidualnych. Mamy doświadczenie, fachowość i stosowne uprawnienia do wykonywania konkretnych prac, zgodnie z normami, przepisami i sztuką budowlaną.Zajmujemy się następującymi obszarami działalności:

  • Wykonywaniem projektów budowlanych, technicznych i wykonawczych
  • Pełniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  • Wykonywaniem instrukcji eksploatacji i współpracy ruchowej z Zakładem Energetycznym, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji oraz kosztorysów
  • Wykonywaniem przeglądów budynków, instalacji i urządzeń wraz z pomiarami ochronnymi
  • Montażem i konserwacją przeciwpożarowych wyłączników prądu
  • Wykonywaniem przeglądów i pomiarów oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, w tym ewakuacyjnego
Naszym klientom zapewniamy:

  • Profesjonalne wykonanie zleconych prac.
  • Krótkie terminy realizacji zamówień.
  • Konkurencyjne ceny.
  • Serwis gwarancyjny i konserwację wykonanych instalacji i sieci.

W przypadku zleceń serwisowych, długoterminowych stosujemy system zniżek i szybką reakcję na zgłoszenia.

Nazwa firmy: Zakład Usług Technicznych Piotr Sperczyński

Adres firmy: Os. Stare Sady 6/25, 98-300 Wieluń

Tel 1: 511-447-537

Email: zut@aspercz.pl