Zakład Usług Technicznych
Piotr Sperczyński
Serwis posiada autodetekcję urządzeń mobilnych. Przy braku przekierowania kliknij


Firma ma siedzibę w Wieluniu i zakresem działalności obejmuje teren całego kraju. Zakresem naszej działalności jest branża elektryczna i informatyczna:

 • wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych,
 • wykonywanie dokumentacji technicznej,
 • wykonywanie pomiarów ochronnych,
 • badanie i konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu,
 • wykonywanie pomiarów oświetlenia, w tym ewakuacyjnego,
 • projektowanie, wykonywanie, serwisowanie instalacji oraz sieci komputerowych,

Nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT i nasze ceny są konkurencyjne.

Usługi wykonujemy fachowo i terminowo, działając w wybranych obszarach branży elektrycznej i informatycznej.

Nasza działalność skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Mamy doświadczenie, fachowość i stosowne uprawnienia do wykonywania konkretnych prac, zgodnie z normami, przepisami i sztuką budowlaną.Zajmujemy się następującymi obszarami działalności w branży elektrycznej i informatycznej:

 • Wykonywaniem projektów budowlanych i wykonawczych
 • Pełniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • Wykonywaniem instrukcji eksploatacji i współpracy ruchowej z Zakładem Energetycznym, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji oraz kosztorysów
 • Wykonywaniem przeglądów budynków, instalacji i urządzeń wraz z pomiarami ochronnymi
 • Montażem i konserwacją przeciwpożarowych wyłączników prądu
 • Wykonywaniem przeglądów i pomiarów oświetlenia awaryjnego, w tym ewakuacyjnego
 • Projektowaniem, wykonywaniem i serwisowaniem sieci komputerowych
 • Wykonywaniem prac instalacyjnych i remontowych
Naszym klientom zapewniamy:

 • Profesjonalne wykonanie zleconych prac.
 • Krótkie terminy realizacji zamówień.
 • Konkurencyjne ceny.
 • Serwis gwarancyjny i konserwację wykonanych instalacji i sieci.

W przypadku zleceń serwisowych, długoterminowych stosujemy system zniżek i szybką reakcję na zgłoszenia.

Nazwa firmy: Zakład Usług Technicznych Piotr Sperczyński

Adres firmy: Os. Stare Sady 6/25, 98-300 Wieluń

Tel 1: 511-447-537

Email: zut@aspercz.pl